Wat te doen bij een veroordeling bij verstek?

Bij een veroordeling in een een strafrechtbank (politierechtbank, correctionele rechtbank, Hof van assisen) waaqrbij u zelf niet bij de behandeling van de zaak aanwezig was, kan u verzet aantekenen. U heeft hiervoor 15 dagen tijd vanaf de datum waarop het vonnis werd betekend. Verzet wordt aangetekend via een gerechtsdeurwaarder of via een verklaring op de griffie van de gevangenis bij uw aanhouding. Indien u niet zeker bent kan u ons steeds contacteren teneinde voor U het nodige te doen.


Veelgestelde vragen

© 2016 by Advocatenbureau Johan Platteau  BV i.o. / Johan Plateau / Creation & Design by JDC

    JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 210 B 2020 ANTWERPEN  +32 3 238 32 38

    VLAANDEREN