top of page

Wat te doen bij een veroordeling bij verstek?

Bij een veroordeling in een een strafrechtbank (politierechtbank, correctionele rechtbank, Hof van assisen) waaqrbij u zelf niet bij de behandeling van de zaak aanwezig was, kan u verzet aantekenen. U heeft hiervoor 15 dagen tijd vanaf de datum waarop het vonnis werd betekend. Verzet wordt aangetekend via een gerechtsdeurwaarder of via een verklaring op de griffie van de gevangenis bij uw aanhouding. Indien u niet zeker bent kan u ons steeds contacteren teneinde voor U het nodige te doen.


Veelgestelde vragen
bottom of page