top of page

Moet ik druggebruik melden?

DArt. 30 van het wetboek van Strafvordering bepaalt dat niemand verplicht kan worden aangifte te doen van misdrijven, behalve wanneer men getuige is van een aanslag op de openbare veiligheid of iemands leven of eigendom.Als burger ben je dus niet verplicht aangifte te doen van druggebruik.


Veelgestelde vragen
bottom of page