top of page

Heeft de voorhechtenis een maximum termijn?

Neen. Iemand die wordt aangehouden in het kader van een lopend onderzoek, kan in principe aangehouden blijven tot zijn zaak voor de rechtbank ten gronde komt. In complexe zaken zoals moorddossiers kan dit soms zelfs jaren duren. Wel is het zo dat de voorhechtenis op regelmatige basis dient te worden bevestigd door de raadkamer of de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Iemand die door de onderzoeksrechter wordt aangehouden, dient binnen de 5 dagen voor de raadkamer te verschijnen. Die kan de persoon dan vrijlaten (al dan niet onder voorwaarden) of zijn hechtenis met een maand verlengen. Deze maandelijkse verschijningen voor de raadkamer duren zolang tot de raadkamer iemand in vrijheid stelt. Wanneer de aangehoudene niet akkoord is met zijn verlenging kan hij binnen de 24u hoger beroep aantekenen. Dit beroep wordt dan binnen de 15 dagen behandeld voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij een Hof van Beroep. Indien deze de aanhouding verlengd, begint er een nieuwe termijn van 1 maand te lopen alvorens de raadkamer zich opnieuw over het dossier buigt. Toch wil een verlenging niet zeggen dat men moet wachten tot de volgende zitting. Ook de onderzoeksrechter kan iemand (onder voorwaarden) in vrijheid stellen. Dit kan op elk moment tijdens het onderzoek. Tegen een beslissing tot vrijlating door de onderzoeksrechter is geen beroep mogelijk.


Veelgestelde vragen
bottom of page