top of page

Kan ik als slachtoffer een dader voor de rechtbank brengen?

In principe is het het Openbaar Ministerie die het vervolgingsbeleid in strafzaken bepaalt en ook beslist of ze een misdrijf al dan niet vervolgd. Toch kan u als slachtoffer, bij het stilzitten van het OM en wanneer het OM weigert een zaak voor de correctionele rechtbank te brengen, zelf een zogenaamde rechtstreekse dagvaarding uitbrengen. Hierdoor zal de vermeende dader zich dan moeten komen verantwoorden en riskeert hij te worden veroordeeld tot een straf en tot betaling van de door u geleden schade. Let wel op : wanneer de dader zou worden vrijgesproken, draait U op voor de proceskosten en dient u een rechtsplegingsvergoeding te betalen aan de vrijgesproken persoon. U zal tevens de dagvaardingskosten dienen voor te schieten en een consignatie dienen te betalen ter griffie. Doet u dat niet dan riskeert u dat de rechtbank uw zaak onontvankelijk zal verklaren met alle gevolgen van dien.


Veelgestelde vragen
bottom of page