top of page

Wat is een verbeurdverklaring?

Een verbeurdverklaring houdt in dat de rechtbank bepaalde gelden of goederen die aan een veroordeelde toebehoorde definitief kan afnemen.


Verplichte verbeurdverklaring


Art 42 en 43 van het Strafwetboek voorzien in een verplicht uit te spreken verbeurdverklaring indien de zaken gediend hebben of bestemd waren om de misdrijven te plegen of indien ze het voorwerp uitmaken van het misdrijf EN ze eigendom zijn van de veroordeelde. Indien een drugkoerier met de wagen van zijn vader drugs vervoert en de vader is hier niet van op de hoogte, kan de wagen niet worden verbeurd verklaard. Indien het de wagen van de koerier zelf is, is de rechter evenwel verplicht het voertuig verbeurd te verklaren.


Facultatieve verbeurdverklaring


Art. 4 §6 van de drugwet voorziet evenwel in de mogelijkheid dat de rechter de verbeurdverklaring KAN uitspreken van de zaken die gediend of bestemd waren om een misdrijf te plegen of er het voorwerp van uitmaakten zelfs indien ze geen eigendom zijn van de veroordeelde. De rechtbank zal wel steeds moeten motiveren waarom ze hier tot een verbeurdverklaring overgaat. In het geval van de drugkoerier die met de wagen van zijn onwetende vader rondreed om drugs te bezorgen, beslist de rechtbank zelf of ze de wagen al dan niet verbeurd verklaart.


Veelgestelde vragen
bottom of page