top of page

Is het bezit van cannabis strafbaar?

De richtlijn van 1 februari 2005 bepaalt dat aan het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik, de laagste vervolgingsprioriteit moet worden gegeven met uitzondering wanneer het bezit gepaard gaat met verzwarende omstandigheden of de verstoring van de openbare orde. Concreet wil dit zeggen dat het bezit van maximum 3 gram of 1 vrouwelijke plant is toegelaten zonder dat er evenwel een aanwijzing mag zijn dat er wordt verkocht of er handel aanwezig is. Omstandigheden die de openbare orde verstoren zijn :

  • het bezit in een strafinrichting of een instelling voor jeugdbescherming.

  • het bezit in een onderwijsinstelling of in haar onmiddellijke omgeving (plaatsen van openbaar vervoer of in een park nabij een school).

  • het ostentatief bezit van cannabis in een openbare plaats zoals een ziekenhuis.

Verzwarende omstandigheden die worden weerhouden zijn :

  • feiten ten aanzien van minderjarigen.

  • feiten met gevolgen voor de gezondheid fo die de dood teweeg brengen.

  • feiten georganiseerde verband.

Dit wil niet zeggen dat drugsbezit gelegaliseerd is. bezit van cannabis blijft strafbaar en het is aan het OM om te oordelen in welke gevallen alsnog wordt vervolgd.


Veelgestelde vragen
bottom of page