top of page

Kan men op een zitting aangehouden worden?

U dient een onderscheid te maken tussen de zitting waarop de zaak wordt behandeld en de zitting waarop uitspraak wordt gedaan. Tussen beiden zitten meestal 1 à 2 weken wanneer er mensen in dat dossier in voorhechtenis zitten en meestal 4 weken als er in het dossier niemand in voorhechtenis zit. Op de zitting waarop de zaak wordt behandeld Op deze zitting kan u in principe niet worden aangehouden (tenzij er voor een andere zaak tegen u een aanhoudingsmandaat is uitgeschreven). Als u dus als een vrij persoon naar de zitting komt om u er (samen met uw advocaat) uw verdediging te voeren, zal men u op deze zitting niet kunnen aanhouden. Op de zitting van de uitspraak Op deze zitting zou dit wel kunnen, maar niet zomaar. Er dient tegen u een straf te worden uitgesproken van meer dan 1 jaar effectief. Indien dat het geval is zal het OM zelf om de onmiddellijke aanhouding moeten vragen. Indien zij dat niet doet, kan de rechtbank niet op eigen initiatief uw aanhouding bevelen. Mocht het OM uw aanhouding vragen, dan zal u (of uw advocaat) hierover nog mogen pleiten en argumenten aanvoeren om ervoor te zorgen dat u niet direct zal worden aangehouden. Nadien zal de rechtbank zich dan terugtrekken en onmiddellijk uitspraak doen. Indien u dus riskeert om een straf van meer dan 1 jaar te krijgen, doet u er goed aan aanwezig te zijn of uw advocaat te sturen zodat er weerwerk kan geboden worden mocht het OM om uw onmiddellijke aanhouding vragen.


Veelgestelde vragen
bottom of page