top of page

Bij een wegcontrole wordt bij een passagier drugs gevonden. Wat met de bestuurder van het voertuig ?

Het bezit van drugs is een persoonlijk misdrijf. Dit wil zeggen dat enkel de persoon die deze drugs bij zich had, hiervoor verantwoordelijk kan gesteld worden. Wanneer evenwel kan aangetoond worden dat de chauffeur van de wagen wetens en willens heeft meegewerkt aan drugsgerelateerde feiten, kan hij mee veroordeeld worden en kan de rechter zelfs zijn wagen verbeurd verklaren indien wordt aangetoond dat het voertuig heeft gediend om een inbreuk op de drugwet te plegen.


Veelgestelde vragen
bottom of page