Please reload

Veelgestelde vragen

Wat te doen bij een veroordeling bij verstek?

Bij een veroordeling in een een strafrechtbank (politierechtbank, correctionele rechtbank, Hof van assisen) waaqrbij u zelf niet  bij de behandeling van de zaak aanwezig was, kan u verzet aantekenen. 

U heeft hiervoor 15 dagen tijd vanaf de datum waarop het vonnis werd betekend. 

Verzet wordt aangetekend via een gerechtsdeurwaarder of via een verklaring op de griffie van de gevangenis bij uw aanhouding. Indien u niet zeker bent kan u ons steeds contacteren teneinde voor U het nodige te doen.

Please reload

© 2016 by Advocatenbureau Johan Platteau / Johan Plateau / Creation & Design by JDC

    JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 210 B 2020 ANTWERPEN  +32 3 238 32 38

    VLAANDEREN