Please reload

Veelgestelde vragen

Wat is een verbeurdverklaring?

Een verbeurdverklaring houdt in dat de rechtbank bepaalde gelden of goederen die aan een veroordeelde toebehoorde definitief kan afnemen.

 

Verplichte verbeurdverklaring

 

Art 42 en 43 van het Strafwetboek voorzien in een verplicht uit te spreken verbeurdverklaring indien de zaken gediend hebben of bestemd waren om de misdrijven te plegen of indien ze het voorwerp uitmaken van het misdrijf EN ze eigendom zijn van de veroordeelde. 

Indien een drugkoerier met de wagen van zijn vader drugs vervoert en de vader is hier niet van op de hoogte, kan de wagen niet worden verbeurd verklaard. Indien het de wagen van de koerier zelf is, is de rechter evenwel verplicht het voertuig verbeurd te verklaren.

 

Facultatieve verbeurdverklaring

 

Art. 4 §6 van de drugwet voorziet evenwel in de mogelijkheid dat de rechter de verbeurdverklaring KAN uitspreken van de zaken die gediend of bestemd waren om een misdrijf te plegen of er het voorwerp van uitmaakten zelfs indien ze geen eigendom zijn van de veroordeelde. 

De rechtbank zal wel steeds moeten motiveren waarom ze hier tot een verbeurdverklaring overgaat.

In het geval van de drugkoerier die met de wagen van zijn onwetende vader rondreed om drugs te bezorgen, beslist de rechtbank zelf of ze de wagen al dan niet verbeurd verklaart.

Please reload

© 2016 by Advocatenbureau Johan Platteau / Johan Plateau / Creation & Design by JDC

    JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 210 B 2020 ANTWERPEN  +32 3 238 32 38

    VLAANDEREN