Please reload

Veelgestelde vragen

Wordt een borg terugbetaald?

Iemand die in voorhechtenis zit, wordt soms vrijgelaten mits betaling van een borgsom. Een borgsom kan soms hoog oplopen, maar schommelt in standaardzaken dikwijls tussen de 1.500 en 3.000 euro. In meer complexe zaken kan deze evenwel veel hoger liggen. Er staat geen maximumbedrag op een borgsom. De hoegrootheid wordt bepaald door de instantie die tot vrijlating beslist (onderzoeksrechter, raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, …). 

De borgsom wordt bijna uitsluitend opgelegd aan personen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben in België of hier helemaal geen belangen hebben. De borgsom wordt dan aanzien als een zekerheid om ervoor te zorgen dat de persoon in kwestie later toch op zijn proces zal verschijnen. 

Wie toch niet verschijnt op de verdere zittingen of op zijn proces of er niet is vertegenwoordigd door zijn of haar advocaat, kan zijn borg verliezen. 

Wil je zeker zijn dat je je borg later zal terugkrijgen, zorg er dan voor dat je op alle zittingen na je invrijheidstelling aanwezig bent of er vertegenwoordigd bent door je advocaat.

Please reload

© 2016 by Advocatenbureau Johan Platteau / Johan Plateau / Creation & Design by JDC

    JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 210 B 2020 ANTWERPEN  +32 3 238 32 38

    VLAANDEREN